3. členská schůze družstva

21.02.2015 10:48

Na základě Vašeho hlasování svolalo představenstvo 3. členskou schůzi družstva Měšťanského pivovaru Borovany a to na pondělí dne 23. března 2015 od 18:00 hodin v sále Základní umělecké školy v Borovanech, Žižkovo nám. 20. 

Případní další zájemci o členství v družstvu, mohou podat přihlášku a složit zálohu na základní členský vklad ve výši 1000Kč v den konání členské schůze od 17:15 do 17:30 přímo na místě. V 17:30 zasedne představenstvo družstva a podle článku lll odstavce 2 stanov rozhodne o přijetí případných zájemců.