Bleskovka

17.11.2014 19:20

V pátek večer navštívili p. Guth a p. Vaněk kancelář Ing. Šefčíka, kde jim byla ukázána první pracovní verze vnitřního uspořádání restaurace. Vše je zatím v diskuzi a tento náčrtek berte jen jako informativní.

Na obrázku (východní stěna restaurace) je znázorněna zadní skříňka, umístěna mezi okny, stůl s rohovým sezením, šrafovaně vyznačil Ing. Šefčík nízký bar. U oken jsou vidět věšáky na bundy a zimní doplňky.