Co nového v Měšťanském pivovaru?

23.04.2015 20:44

Koncem března proběhlo členské shromáždění, kde ve smyslu aktualizovaných stanov uskutečnila volba nového představenstva. Předsedkyní představenstva se stala Zuzana Guthová, místopředsedou Dalibor Stráský, dalšími členy představenstva jsou Miloslav Devetter, Stanislav Malík a Stanislav Brůha z Ledenic. Ostatní členové jsou z Borovan. Předchozí předseda, Jiří Guth, znovu nemohl kandidovat, z důvodu střetu zájmu, neboť v současné době pracuje na úřednickém místě, které členství v představenstvu obchodních společností vylučuje.

Hlavním úkolem pro nejbližší období zůstává dopracování podnikatelského záměru, zejména marketingové studie a součinnost s městem na projektové přípravě stavebních úprav Podzámčí, kde by se v budoucnu mělo vařit i čepovat pivo.

Protože cesta od záměru k jeho uskutečnění je dlouhá až předlouhá a mnozí snad už přestali i vidět světélko na konci tunelu, rozhodli jsme se, že si čekání zpestříme žejdlíkem borovanského piva. Jak to? Pivo (a prý moc dobré) v Borovanech vaří Honza Bícha a podle jeho receptury si chceme nechat uvařit (z borovanské vody) v nějakém malém pivovaru várku piva, kterou bychom rádi nabídli k ochutnání na Borůvkobraní. To bude prostor také pro zapojení dalších členů družstva, kteří zde budou moci pomoct v přípravě a při prodeji piva.

Budeme vděční i za další nápady, jak náš záměr vaření piva v Borovanech zviditelnit a propagovat, jak získávat další členy

Přijdete si s námi na Borůvkobraní připít?

Z. Guthová