Co nového v pivovaru

20.06.2015 11:41

Květen -  měsíc příprav a jednání

 

Začátkem měsíce května proběhlo marketingové setkání členů představenstva, zástupcem kontrolní komise a p. Struskou ml. Hlavními body tohoto setkání, byly dokončení magketingových strategií a příprava propagace na Borůvkobraní.

 

Pověření členové družstva domluvili spřátelený minipivovar k možnosti uvaření náší várky piva pro akci Borůvkobraní, kde se též chceme prezentovat.

 

Na nejbližší dny je svolaná řádná schůze kontrolní komise a koncem měsíce proběhne další schůze představenstva.

 

Červen - příprava na Borůvkobraní

 

V prvním týdnu tohoto měsíce jsme uvařili v spřáteleném pivovaru naší várku na prezentaci pivovaru. Nyní již naše první pivo zraje v ležáckých tancích. Současně probíhá marketingová příprava na Borůvkobraní tak, abychom se mohli co nejlépe prezentovat. Na tuto akci máme připraveno cca 200 Ks půllitrů s názvem našeho pivovaru, etikety (oboje možno zakoupit) a pro dobrovolníky  na Borůvkobraní bude zdarma tričko.

 

Souběžně s touto akcí vyjednáváme s městem podmínky pronájmu prostor a rozfázování stavebních prací.

 

V nejbližší době proběhne schůzka s "velkými družstevníky", na které domluvíme další kroky (podnikatelský plán, smlouva s městem, marketing, .....)