Informace z 2. členské schůze

30.09.2014 10:56

V minulém týdnu proběhla druhá členská schůze, na které bylo přítomno 40 členů družstva. Děkuji za tak velkou účast a jsem rád, že máte zájem o družstevní pivovar.

  • Jedním z hlavních bodů byla změna stanov. Po předložení návrhu Jiřím Guthem (za představenstvo), proběhla diskuze, následovalo hlasování ve prospěch změny stanov a to takto: 32 (pro změnu) -9 (proti změně) -0 (zdrželo hlasování)
  • Po odstoupení (dne 24.9.2014) J. Plojhara z pozice člena představenstva, bylo třeba navrhnout a schválit nového člena. Navrženi kandidáti p.Vaněk a p. Havel. Hlasování: p. Vaněk 31 hlasů, p. Havel 2 hlasy.
  • Představenstvo vysvětlilo nesplněné úkoly z první členské schůze. Jde o podnikatelský plán - nesplněn z důvodu chybějící kapitoly marketingu.
  • Za kontrolní komisi referoval Pavel Candra zprávu o činnosti a kontrolách.
  • Do dnešního dne máme 72 platných členů 38 Borovanských a 34 mimo Borovany
  • poslední bod se týká úkolů představenstva a ty jsou: dokončit výběrové řízení na dodavatele technologie, dokončit podnikatelský plán, spolupráce s projektantem na budování pivovaru

Pokud jsem na cokoliv důležitého zapomněl, ozvěte se prosím a já to rád doplním. Ještě jednou děkuji za účast a těším se na další spolupráci.