Informace z představenstva

21.08.2014 21:04

Tento týden proběhla další schůze představenstva, ze které přináším tyto informace. Pro lepší srozumitelnost je řadím do bodů.

  • Druhá členská schůze je již na dosah, v nejbližší době můžete očekávat oficiální pozvánku.
  • Dle informací představenstva, někteří členové družstva nedoplatili v předepsané lhůtě členské vklady. Tím se ochuzují o možnost hlasovat na členské schůzi, což by byla škoda. Každý hlas se počítá!
  • Představenstvo jednalo se "strategickými partnery" o podmínkách vstupu do družstva a jejich vkladech.
  • Před členskou schůzí je plánována diskuze ohledně nových stanov. Zde budete moci vyjádřit svůj názor, položit otázky a navrhnout řešení. Bližší informace (datum a čas) zašle p. Guth.
  • Ing. Michal Skalík vyhrál výběrové řízení na projektanta našeho pivovaru a restaurace.
  • Již nyní Ing. Skalík začal s prací a k dispozici má konzultanty vybrané představenstvem.
  • Konzultantem pro restauraci a kuchyni byl pověřen p. Vaněk.
  • Konzultant pivovaru bude vybrán v příštím týdnu. Půjde o odborníka v oboru s několikaletou praxí. V hledáčku má představenstvo tři odborníky.
  • Již několik firem zaslalo svou nabídku na náš pivovar, dodavetelská fima bude vybrána později.
  • Během října proběhne druhé kolo výběrového řízení.