Notářský zápis o ustanovující schůzi družstva Měšťanský pivovar Borovany

03.04.2014 16:58

Dne 21.1.2014 založilo 45 spolupodílníků na ustanovující schůzi družstvo s názvem Měšťanský pivovar Borovany, které má za cíl podporu místní ekonomiky města Borovany formou družstevní výroby a prodeje piva, případně poskytování pohostinských služeb. Ustanovující schůzi řídil pan Jiří Guth, který se později stal prvním předsedou zmíněného družstva. Družstevníci po volně orgánů družstva svým usnesením pověřili zvolené představenstvo rozpracováním třech možných směrů jejich společného podnikatelského záměru. Do představenstva byli zvoleni Marie Adamová, Zuzana Guthová, Tereza Tůmová, Jiří Guth, Stanislav Malík, Jakub Plojhar a Dalibor Stráský. Do kontrolní komise byli zvoleni Pavel Candra, Petr Stasek a Jan Zaiml. Notářský zápis provedla notářka Mgr. Libuše Londinová.

Notářský_zápis_Ustanovující_schůze_družstva.pdf (1 MB)