Pozvánka na ustanovující schůzi družstva - Měšťanský pivovar Borovany

08.01.2014 14:52

Měšťanský pivovar Borovany

Pozvánka

Dovolujeme si Vás pozvat na ustavující schůzi družstva Měšťanský pivovar Borovany, která se uskuteční

v úterý dne 21. ledna od 18:00 v Podkroví Nazaretu, Borovany.

Od 17:30 bude tamtéž možné podat přihlášku do družstva a kdo tak ještě neučinil, také složit vstupní vklad 1 000 Kč.

Hlavní body programu:

  • Představení variant podnikatelského plánu
  • Informace o dosavadní činnosti přípravného výboru při přípravě vzniku družstva
  • Schválení stanov
  • Schválení seznamu zakladatelů družstva
  • Volba členů představenstva a kontrolní komise družstva.

Na začátku schůze se bude schvalovat úplný pořad jednání.

Návrh stanov bude zveřejněn v několikadenním předstihu před schůzí na níže uvedené webové stránce a na schůzi bude k nahlédnutí ve vytištěné podobě.

Přihlášku za člena družstva najdete ke stažení na zde, vyzvednout si ji můžete také v Informačním centru v borovanském klášteře, v knihovně Augustina Dubenského tamtéž nebo v sídle MAS Sdružení Růže v přístavbě radnice (kde můžete vstupní vklad také rovnou zaplatit u Zuzany Guthové). K prokázání totožnosti buď musí být na přihlášce úředně ověřený podpis, nebo si na ustavující schůzi přineste potřebný doklad (občanský průkaz popř. cestovní pas).

Na schůzi může každý zastupovat nejvýš jednu další osobu (zájemce o založení družstva), a to na základě plné moci, úředně ověřené (ověří matrika na Městském úřadu Borovany, pošta, aj.).

Jménem přípravného výboru zve

Dalibor Stráský, svolavatel