Pracovní prázdniny

07.09.2015 13:14

Prázdniny nejsou jen obdobím odpočinku, dovolených, ale též musíme pracovat. Totéž platí i pro představenstvo, kontrolní komisi a dobrovolníky, kteří nám pomáhají.

Nejprve bych rád poděkoval všem, kteří se aktivně podíleli jak na přípravě akce prodeje našeho prvního piva na Borůvkobraní, i těm, kteří přispěli k brzkému vytočení. V sobotu jsme prodali neuvěřitelných 8 sudů, na neděli zbyl jen jeden.

Poslední měsíce se nesly ve znamení vyjednávání s městem. V současné době Město finišuje s přípravou podkladů pro žádost o vydání stavebního povolení. Situace kolem rekonstrukce budov je složitá (památková ochrana, centrum města ….) a potřebná jednání zdlouhavá. Současně Město připravuje podmínky pro budoucí pronajímatele prostor, které by zajistily určitou návratnost vložené investice města. Město má však i nadále zájem o zřízení pivovaru.

Nyní zjišťujeme definitivní podmínky města pro nájemce prostor, pak svoláme členské shromáždění (cca přelom září/října), kde nastíníme možné varianty dalšího postupu.

O prázdninách se sešla Kontrolní komise k posouzení současné situace v družstvu, udělala kontrolu výdajů na Borůvkobraní a navrhla některá opatření k poslednímu vývoji a perspektivě družstva.