Shrnutí událostí před členskou schůzí

27.03.2015 10:40

Před členskou schůzí proběhla dvě setkání představenstva. První 9. března a druhá těsně před výroční schůzí. Obě měli společného jmenovatele: přípravu na členskou schůzi, rozdělení posledních úkolů a dokončení stávajících prací.

Pominu li přípravu, která byla nezbytná, šlo především o práci na podnikatelském plánu, navázání spolupráce s městem Borovany, účetní uzávěrku, navrhnutí směrnice na služební cesty, příprava profesionalizace a plánu na rok 2015

Kontrolní komise požádala představenstvo o předložení dokumentů ke kontrole. Zejména o členské smlouvy, účetní uzávěrku, smlouvu o smlouvě budoucí s Pacovskými Strojírnami, peněžní deník, smlouvy na další výdaje.