Události posledních dnů

13.04.2015 20:24

V několika bodech se pokusím shrnout události posledních dnů / týdnů.

  • Jelikož máme za sebou třetí členskou schůzi, rád bych připomněl, že je možné stáhnout zápis z našich stránek v sekci "ke stažení"
  • Pár dní po této členské schůzi poprvé svolola nová předsedkyně (Zuzana Guthové) nové představenstvo. Zde si noví členové rozdělili úkoly, kompetence a vymezili práci pro tajemníka.
  • Kontrolní komise se sešla v novém složení a domluvila potřebné kontroly, o kterých plánuje pravidelně informovat družstevníky.
  • Minulý týden proběhlo jednání s Pacovskými strojírnami, kterého se zůčastnili zástupci představenstva a kontrolní komise. Byli informování o dosavadním dění v družstvu a domluvena další spolupráce.
  • Téhož dne se p. Guthová a p. Vaněk sešli se starostou Borovan, kde došlo k vysvětlení postoje města vs. družstva. Ing. Jenkner byl velice vstřícný a zodpověděl nám všechny dotazy, za čež bych mu rád poděkoval.
  • Ve středu 15. 4. je svolaná řádná schůze představenstva