Události z posledního týdne

22.01.2015 16:30

Úterý 13. 1. 2015 bylo ve znamení schůzky s dodavatelem technologie, Ateliérem Svět a s naší spoluúčastí. Večer následovala řádná schůze představenstva.


Dopolední schůzka

Dopolední jednání zinicioval Ing. Skalík, který potřeboval doladit drobné detaily ohledně rozmístění technologie, restaurace a domluvit další postup. Po připomínkách nejen z naší strany, ale i ze strany města (zastoupeno novým starostou  Ing. Jenknerem ), Pacovští dopracovali návrh rozvržení technologie. Další téma k doladění se týkalo restaurace. Zde předložil Ing. Šefčík svůj návrh a konzultoval jej s profesisty z Ateliéru Svět.

Z Pacovských strojíren přijel též obchodní zástupce p. Kršek, se kterým p. Guth a p. Malík podepsali smlouvu o smlouvě budoucí na dodávku technologie.

Schůze přestavenstva

Zde jsme především projednávali podnikatelský plán, započala příprava na výroční členskou schůzi, informovali ostatní členy představenstva o dopolední schůzce, přijali nového člena - celkem nás je 74.

Dále proběhla kontrola plnění úkolů, členské základny a stavu účtu. Rozdělili se další úkoly - vývěska na autobusovém nádraží, doladění smluv s některými členy, zjistit možnost spolupráce s některými školami (praxe, seminární práce, ....).