Úterý 9. září

13.09.2014 18:01

Úterý 9. září bylo nabyté schůzkami a jednáním. Vše začalo ráno v devět a skončilo po jednadvacáté hodině. První schůzka proběhla s architektem ohledně restaurace a kuchyně. Předložil dvě varianty na uspořádání kuchyně, rozvržení technického zázemí. Po domluvě se zástupci představenstva a gastrokonzultanta, došlo k upřesnění několika požadavků a domluvení následného postupu.

Ihned následovala schůzka s p. Valentou, architektem, zástupci představenstva a gastrokonzultantem. Zde jsme sjednotili potřebné kroky a ujasnili si další postup práce. Zejména spolupráci mezi oběma stranami.

Poté proběhlo jednání mezi p. Valentou, p. Guthem a p.Vaňkem. Šlo hlavně o druhé kolo výběrového řízení, které proběhne v nejbližší době. Další téma se týkalo uspořádání technologie, skladů, technického zázemí a termínů plnění (časový harmonogram prací pro p. Valentu).

V 17 hod byla svolána informativní schůze ke změně stanov. Jiří Guth přehledně vysvětlil, jakých bodů se změna týká a detailně odůvodnil plánovanou změnu. Bohužel účast na tomto setkání byla velice malá a přítomní nevěděli, co si mají o tom myslet (Nemají zájem? Je jim jedno co bude? Nechtějí informace? ......)

Od 19 hod následovala schůze představenstva, které se zůčastnili jako hosté p. Candra a p. Vaněk. Hlavní body: seznámení s informacemi z ranních jednání, plánovaní členské schůze, členská základna, komunikace s družstevníky, finance, rozdělení úkolů jednotlivym členům a hostům.

Závěrečná shrnutí pro představu v číslech: Celkem bylo pět schůzek, jednali jsem přes osm hodin. První série proběhla od 9 - do 13 hod a druhá začala v 17 hod a skončila po 21 hodině. Mezi sériemi proběhla emailová, telefonická komunikace s pracovní skupinou a příprava podkladů na další kolo jednání.