Název a sídlo družstva: Měšťanský pivovar Borovany, družstvo

                                    Žižkovo náměstí 1, 373 12 Borovany

                                    IČO: 02761831, číslo účtu: 2700564631/2010

Představenstvo: pivo-pred-l@list.ecn.cz

Kontrolní komise: pivo-kon-l@list.ecn.cz  

Předseda družstva, správce rozesílače : Zuzana Guthová, guthova@cb.gn.cz

Správce stránek: