Kalendář akcí

09.09.2015 20:13
Vážení členové, dovolte, abych Vás jménem představenstva družstva pozval na 4. členskou schůzi družstva Měšťanský pivovar Borovany, a to na pátek dne 9. řijna 2015 od 17:30 hodin (na opozdilce se nečeká, tedy pokud budeme usnášeníschopní) v sále zastupitelstva města (radnice, přístavba 1. patro) Na schůzi navrhujeme následující pořad jednání: Úvod Schválení jednacího řádu schůze a pořadu jednání Informace z jednání představenstva a kontrolní komise Zpráva o stavu členské základny Informace o stavu příprav stavebních úprav prostor pro pivovar a restauraci a nájemní podmínky stanovené...
07.03.2015 18:36
Předseda představenstva svolává řádnou schůzi na pondělí 9. března do 19 hod v kanceláři MAS SR Na pořadu jednání budou mj.: - pravidelné zprávy o členstvu a penězích, jakož i o stavu stavebních příprav - případně diskuse nad zprávou z jednání se starostou - příprava "výroční" členské schůze -organizační věci - příprava jednacího řádu - příprava podkladů - možné věci kolem avizované kontroly - různé
21.02.2015 11:34
Vážení členové, dovolte, abych Vás jménem představenstva družstva pozval na 3. členskou schůzi družstva Měšťanský pivovar Borovany, a to na pondělí dne 23. března 2015 (datum jsme určili podle výsledku hlasování na Doodle) od 18:00 hodin (na opozdilce se nečeká, tedy pokud budeme usnášeníschopní) v sále Základní umělecké školy v Borovanech, Žižkovo nám. 20. Na schůzi navrhujeme následující pořad jednání: Úvod Schválení jednacího řádu schůze a pořadu jednání Informace z jednání představenstva a kontrolní komise Zpráva o stavu členské základny a o zasmluvněných dalších...
10.11.2014 18:37
Na úterý 18.11.2014 od 18 hod je svolaná řádná schůze představenstva. Předběžný pořad jednání: 1) kontrola plnění úkolů 2) stav členské základny 3) stav účtu a hledání účetního 4) zpráva o práci na projektech stavebních úprav 5) příprava podnikatelského plánu 6) publicita - vývěska, zpravodaj, web 7) výběr dodavatele technologie 8) různé
24.08.2014 20:51
Představenstvo družstva svolává 2. členskou schůzi družstva Měšťanský pivovar Borovany, a to na středu dne 24. září 2014 od 17:30 hodin  v sále Základní umělecké školy v Borovanech, Žižkovo nám. 20. Pozvánka_2_členská_schůze.pdf (159889)
24.08.2014 20:41
Zveme všechny zájemce o tuto problematiku na neformální diskusi v úterý 9. září od 17 hodin do Podkroví Nazaretu v borovanském podzámčí (tam, kde byla ustavující i první členská schůze družstva).
31.07.2014 13:27
Dne 19. srpna 2014 je svolána schůze představenstva. Jejím úkolem je: vybrat konzultanta a dodavatele technologie, zabývat se řešením restaurace - kuchyně ( návrh připraví pracovní skupina - p. Vaněk), příprava na členskou schůzi.                                       
03.04.2014 16:47
Vážení členové a příznivci družstva Měšťanský pivovar Borovany, dovolte nám pozvat Vás na první členskou schůzi Měšťanského pivovaru, která se uskuteční v úterý 22.4.2014 od 18:00 hodin v klubovně Podzámčí (2.NPP nad chráněnou dílnou Nazaret), Borovany Pozvanka_1_clenska_schuze_druzstva_Mestansky_pivovar_Borovany.pdf (82043)
11.12.2013 19:32
Přípravný výbor Měšťanského pivovaru Borovany Vás srdečně zve na ustanovující schůzi dne 21. ledna 2014, která proběhne od 18 hodin v klubovně v podkroví Nazaretu (podzámčí, Borovany). Hlasovací právo na této schůzi budou mít pouze zájemci o členství, kteří složili zálohu na základní vklad v hodnotě 1.000 Kč. Tuto zálohu je možno složit i na místě, pokud chcete složit zálohu za třetí osobu (např. manžel/manželka) je třeba přinést s sebou plnou moc a občasnký průkaz k ověření zplnomocněného.
10.12.2013 16:09
Zájemci o členství v družstvu Měšťanský pivovar zvolili ze svých řad přípravný výbor, který pověřili prípravou stanov a ustanovující schůze, stejně jako další kroky k jeho vzniku. 
1 | 2 >>