Pozvánka na 6. členskou schůzi družstva

31.05.2016 19:38

Šestá členská schůze družstva se koná v pátek 3. června 2016 od 18:00 hodin v sále zastupitelstva města (radnice, přístavba 1. patro).

Navržený pořad jednání:

  1. Úvod
  2. Schválení jednacího řádu schůze a pořadu jednání
  3. Změny stanov družstva
  4. Zpráva o stavu členské základny
  5. Výroční zpráva o činnosti, o hospodaření a účetní závěrka
  6. Další postup prací
  7. Volba představenstva
  8. Různé

Všechny potřebné podklady k jednání členské schůze jsou dostupné v oddílu Ke stažení.

Prosíme členy, kteří se nebudou moci schůze zúčastnit osobně, aby dali některému jinému členovi plnou moc k zastupování. Plná moc nemusí být úředně ověřena.