O nás

Družstvo Měšťanský pivovar Borovany vzniklo v lednu roku 2014. Do září téhož roku získalo celkem 72 členů, z čehož polovina je – v souladu se stanovami – ze samotných Borovan (obce).

Cílem je vybudování a provoz pivovaru s ročním výstavem několik set hektolitrů kvalitního, vesměs spodně kvašeného piva, které budou doplňovat stálý a sezónní speciály. Hlavní odbyt bude ve vlastní restauraci hned vedle pivovaru a další podstatné odbytiště představují četné slavnosti a společenské akce, které se v průběhu roku konají v Borovanech i okolí. Z nich asi nejznámější je prázdninové Borůvkobraní.

S jistou nadsázkou se dá říci, že část družstevníků chce především vařit dobré pivo, část chce něco podnikat ve společenství místních lidí přímo v Borovanech a část chce postupně zhodnotit vložené prostředky (celkové náklady se odhadují na 6-7 miliónů korun a družstvo neplánuje si vzít úvěr). Družstevní pivovar má ambice naplňovat ta všechna přání zároveň.