Schůze představenstva

10.11.2014 18:37

Na úterý 18.11.2014 od 18 hod je svolaná řádná schůze představenstva.

Předběžný pořad jednání:

1) kontrola plnění úkolů
2) stav členské základny
3) stav účtu a hledání účetního
4) zpráva o práci na projektech stavebních úprav
5) příprava podnikatelského plánu
6) publicita - vývěska, zpravodaj, web
7) výběr dodavatele technologie
8) různé