2. členská schůze družstva

24.08.2014 20:31

Vážení přátelé,

dovolte, abych Vás jménem představenstva družstva pozval na 2. členskou schůzi družstva Měšťanský pivovar Borovany, a to na středu dne 24. září 2014 od 17:30 hodin (na opozdilce se nečeká, tedy pokud budeme usnášeníschopní) v sále Základní umělecké školy v Borovanech, Žižkovo nám. 20.

V návrhu pořadu jednání je kromě jiného změna stanov, tímto zveme všechny zájemce o tuto problematiku na neformální diskusi v úterý 9. září od 17 hodin do Podkroví Nazaretu v borovanském podzámčí (tam, kde byla ustavující i první členská schůze družstva.

Případní další zájemci o členství v družstvu mohou podat přihlášku a složit zálohu na základní členský vklad ve výši 1.000,- Kč i v den konání členské schůze od 17:00 do 17:15 přímo na místě. V 17:15 zasedne představenstvo družstva a podle čl. III odst. 2 stanov rozhodne o přijetí případných zájemců.

Za představenstvo družstva

Jiří Guth, předseda

v. r.