Pozvánka na 4. členskou schůzi

09.09.2015 20:06

Měšťanský pivovar Borovany, družstvo

Pozvánka na 4. členskou schůzi

V pátek 9. října 2015 od 17:30 hodin

v sále zastupitelstva města (radnice, přístavba 1. patro)

Program:

  1. Úvod
  2. Schválení jednacího řádu schůze a pořadu jednání
  3. Informace z jednání představenstva a kontrolní komise
  4. Zpráva o stavu členské základny
  5. Informace o stavu příprav stavebních úprav prostor pro pivovar a restauraci a nájemní podmínky stanovené městem
  6. Varianty dalšího postupu a hlasování
  7. Další kroky k provedení zvolené varianty dalšího postupu
  8. Dovolba člena představenstva
  9. Různé

Podkladové materiály na schůzi budou vyvěšeny na www.pivovar-borovany.cz

Prosím, pokud se nemůžete členské schůze zúčastnit, dejte dalšímu členovi plnou moc k zastupování. Plná moc nemusí být úředně ověřena!

Případní další zájemci o členství v družstvu mohou podat přihlášku a složit zálohu na základní členský vklad ve výši 1.000,- Kč i v den konání členské schůze od 17:00 do 17:15 přímo na místě. V 17:15 zasedne představenstvo družstva a podle čl. III odst. 2 stanov rozhodne o přijetí případných zájemců.