Příprava změn stanov

26.08.2014 13:56

Už od prvních anket "do klobouku" po schůzích se rýsovalo, že přítomní dají dohromady nejvýš 1,2 miliónu Kč. Nakonec jsme shromáždili smlouvy družstevníků na další členské vklady v celkové výši 1 430 000 Kč. Technologie pivovaru přitom stojí i ve skromném provedení kolem 3,5 miliónu korun a zařízení restaurace zhruba další milión.
Oslovili jsme (jako členové představenstva) proto další osoby, u nichž jsme předpokládali zájem i prostředky. Ty by mohly dát dalších dohromady cca 4,5 mil. Kč, ale za podmínky změny stanov tak, aby měly nad vloženými prostředky dostatečnou kontrolu. Jedná se zejména o složení představenstva (jemuž dle stanov "přísluší obchodní vedení družstva") a o rozhodování o rozdělení případného budoucího zisku. Z jednání těchto potenciálních "strategických družstevníků" se členy představenstva vzešel návrh na změnu stanov, který představenstvo schválilo na své schůzi 19. srpna 2014 a předkládá ho členské schůzi. Návrh má tři části:

  1. O rozdělení zisku a o využití rezervního fondu by se hlasovalo podle výše vkladu, a to takto: jeden hlas za každých 5 000 Kč (což je výše základního členského vkladu). Ve všech ostatních případech by zůstala zachována zásada 1 člen = 1 hlas.
  2. Družstevníci s vkladem nad 300 000 Kč by měli v představenstvu "vyhrazena" 4 místa, město Borovany 1 místo a ostatní (2) místa by byla obsazována volně. To vyhrazení znamená, že na ta místa by se volilo normálně (každý družstevník jeden hlas), ale kandidáty by navrhovali jen členové s větším vkladem, resp. rada města. Museli by přitom navrhnout takové členy družstva, kteří získají většinovou podporu.
  3. O každé případné změně úpravy (stanov) navržené v bodech 1. a 2. by se museli domluvit členové s větším vkladem (pro schválení by byla nutná celková většina peněz z vkladů) s většinou všech členů družstva.

Zveme všechny členy družstva na besedu o navrhované změně stanov, která se bude konat v úterý 9. září od 17 hodin v Podkroví Nazaretu.